5. Latvijas Alfas konference

2016. gada janvārī ziņojām:

Fonds “Alfa Latvija” aicina visus bijušos, esošos un topošos Alfas kalpotājus uz 5. Alfas konferenci.

Konference notiks Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupes ielā 14, Rīgā

Divas dalībnieku plūsmas – “Pirmā Alfa” un “Kalpotāju konference”

Lektori: mācītājs Rinalds Grants, pr Rihards Rasnacis, mācītājs Edgars Mažis, Šveices Alfas vadītājs Martins Štūsels ar šveiciešu komandu.

Pēc lekcijām aicinām piedalīties semināros “Alfas resursu banka”, “Mazās grupas”, “Pēcalfas laboratorija”, “10 veidi kā nogalināt Alfu”, “Alfa cietumā”, “Slavētāju kurss” un vēl! Būs iespēja izvēlēties un apmeklēt vairākus no tiem.

Divu dienu konferences dalības maksa 25 eiro, grupām atlaides, pirmajiem 30 dalībniekiem 20 eiro; ēdināšana iekļauta.

Jautājumi: info@alfakurss.lv / 27747150

Konferences pirmās dienas programma   

Konferences otrās dienas programma

Atskats konferencē sekos drīzumā


5. Alfas konferences apraksts

Aicinām piedalīties 5. Alfas konferencē ikvienu, kuri vēlas uzsākt Alfa kursu, kuri jau vada Alfu un kuri kādreiz to ir darījuši. Mēs esam ieklausījušies Jūsu jautājumos un konferencē esam gatavi atbildēt uz tiem.  Nāc! Piedalies! Iedvesmojies!  

Konferencē piedalīsies pieredzējuši pašmāju lektori: mācītājs Rinalds Grants un Edgars Mažis, priesteris Rihards Rasnacis un Šveices Alfas vadītājs Martins Štūsels ar draugiem. Latvijā jau 13 gadus dažādās vietās un draudzēs notiek Alfa kurss, mums ir gan savi veiksmes stāsti, gan iespējas, kurās varam pilnveidoties, par to šajā konferencē īpaši. Šogad būs divas dalībnieku plūsmas: "Pirmā Alfa" un  "Kalpotāju konference". Trīs reizes konferences laikā būs iespēja apmeklēt seminārus par aktuālām tēmām, būs paraugnodarbības un lekcijas. Būs iekļauts viss, lai uzsāktu Alfu. Kalpotājiem mēs sakām lielu paldies par darbu un gaidām jūs, lai būtu kopā lūgšanās un runātu par to, kā pastāvēt ikdienā un nepazaudēt spēku, motivāciju. Mēs ticam, ka Jūs meklēsiet un saņemsiet atbildes un pēc konferences to visu varēsiet pielietot savā draudzē, savā pilsētā un novadā. 

Būs iespēja izvēlēties un apmeklēt vairākus seminārus: “Alfas resursu banka”, “Mazās grupas”, “Pēcalfas laboratorija”, “10 veidi kā nogalināt Alfu”, “Alfa cietumā”, “Slavētāju kurss” un vēl! 

"Pirmā Alfa" – lekcijas, paraugnodarbības un semināri, kas ir sākums veiksmīgam un stabilam Alfa kursam.  Viens no veidiem kā nogalināt Alfu ir komandai nepiedalīties komandas apmācībās. Nāc, piedalies un iedvesmojies! 

"Kalpotāju konferencē" – pēc iespējas vairāk semināru, interaktīvu lekciju, lai izvērtētu iespējas un izaicinājumus Alfā tieši kalpotājiem, kuri jau to dara vairāk kā vienu gadu. Tiks runāts par to, kā saglabāt ilglaicīgā kalpošanā  spēku, mieru, mīlestību, izturību un citus Svētā Gara augļus. Nāc, piedalies un iedvesmojies! 

 

Plūsma "Pirmā Alfa"

Lekcijas: 

Kas ir Alfa? Alfas garīgais pamats.

Alfa kursa rezultāti Latvijā un pasaulē apstiprina, ka kurss ir mūsdienīga evanģelizācijas metode, kas šobrīd lieliski darbojas. Tas ir nopietns pieteikums izvēlēties tieši šo metodi. Kurss balstās uz sešiem Jaunās derības principiem. Kursa satura un sagatavošanās darbu apskats, īpašie jautājumi par nedēļas nogali, tas viss šajā lekcijā. Nāc, piedalies un iedvesmojies!  

Lektore Alfa Latvija koordinatore Kristīne Balta

Mazo grupu vadīšana + paraugnodarbība  

Alfas sirds ir mazāsgrupas, to mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izveidot attiecības ar Jēzu Kristu. Seminārā – par grupas vadību, kas bastīta tuvākmīlestībā, cieņā un savstarpējā sadarbībā.

Paraugnodarbībā būs iespēja izbaudīt Alfa kursa trešās nodarbības ”Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?” daļu, kas sastāv no īsas lekcijas un praktiskām diskusijām mazajā grupā. Nāc, piedalies un iedvesmojies! 

Lektors mācītājs Rinalds Grants 

Pastorālā aprūpe  

Vai mēs atceramies cilvēku, kurš veltīja vai velta laiku, lai izstāstītu visu, ko pats zina par kristīgo dzīves veidu? Tieši par šādu individuālo aprūpi saistībā ar Alfa kursu tiks runāts šajā lekcijā. Mēs esam aicināti rādīt ceļu līdz tai vietai, kuru droši varam atrast paši. Nāc, piedalies un iedvesmojies! 

Lektors priesteris Rihards Rasnacis 

Aizlūgšanas kalpošana  

Alfa kursa laikā ir vairākas reizes, kad ir iespēja praktizēt savstarpēju aizlūgšanu, piemēram, nedēļas nogalē, nodarbībā “Vai Dievs šodien dziedina?”. Tādēļ komandas apmācībās vienmēr tiek stāstīts par piecām aizlūgšanas kalpošanas vērtībām: Svētā Gara kalpošana; Bibliskā autoritāte; Cieņpilna attieksme pret ikvienu; Harmoniskas attiecības; Kristus miesa. Nāc, piedalies un iedvesmojies! 

Lektors mācītājs Edgars Mažis 

 

Plūsma "Kalpotāju konference"

Lekcijas: 

Sprints un maratons

Alfa kurss – īss sprints vai labs, pamatīgs maratons? Pieredzējuši draudzes gani saka, ka Alfa kursa patiesos augļus var sākt redzēt pēc piektās reizes. Kā neizdegt šajā maratonā? Kāds ir ekipējums kas vajadzīgs kalpotājam šajā maratonā?

Lektors mācītājs Rinalds Grants un priesteris Rihards Rasnacis 

Lekcijas intervijas

1. intervija – Kā kalpojot uzturēt sevi formā?  

Žurnāliste Aija Volka intervēs Alfa kursa ilgadēju kalpotāju Ausmu Ēci. Viņa dalīsies savā pieredzē, kā kalpot un neizdegt. Nāc, piedalies un iedvesmojies! 

Ausma Ēce ir sieva, mamma trīs bērniem, vecmamma pieciem mazbērniem , finanšu direktore darbā un ilgadēja kalpotāja Alfa kursā. Viņa nav izlaidusi nevienu Alfa kursu Āgenskalna baptistu draudzē. Viņa aktīvi darbojas arī pēc Alfas mazo grupu vadīšanā. 

Aija Volka vairākus gadus strādāja "Latvijas Avīze", šobrīd ir redaktore . Viņas sapnis ir izveidot kristīgu mēdiju "Tuvumā".

2. intervija – "Kā atnākt, palikt un nepagurt?" 

Mācītājs Edgars Mažis intervēs rakstnieku, publicistu Oto Ozolu. Viņš dalīsies savā pieredzē ko ieguva kā kursa dalībnieks, viesis un kā komandas dalībnieks, saimnieks. Nāc, piedalies un iedvesmojies! 

Oto Ozols atpazīstamību iemantoja ar grāmatu „Latvieši ir visur”, kura iznāca 2010.gadā. Viņam patīk Alfa kurss tik ļoti, ka viņš to iesaka apmeklēt arī citiem. Šogad viņš piedalījās jau ceturtajā Alfā. Pirmajā bija viesis, pārējās kalpotājs. Viņš tik ļoti gribēja pēc kursa beigšanas piedalīties tajā no jauna, ka nākamajā pieteicās par pavāru, bet nokļuva par mazo grupu vadītāju palīgu. 


Dziedināšana  

Šī būs praktiska mācība par dievišķo dziedināšanu, par to, kā palikt Dievā, kad mēs sagaidām Dieva dziedināšanu, atjaunošanu un mīlestības pieskārienu. Šveices komanda stastīs par savu pieredzi un to, ka esam radīti Dieva darbam.

Lektors Šveices Alfas vadītājs Martins Štūsels ar komandu

Svētā Gara dāvanas

Jurg.png

Prakstiska lekcija par Svētā gara dāvanām un tām līdzejošiem darbiem un augļiem. Būs arī mācības par pravietojumiem un gudrību. Galvenais lekcijas mērķis ir dalībniekus atjaunot un iedvesmot.

Lektori no Šveices Alfas - tās direktora Martina Štūsela vadībā.


Semināri:

I Alfas resursu banka!   Ir dažādi metodiskie materiāli latviešu, krievu un angļu valodā. Ir materiāli pieejami gan elektroniskā veidā, gan iespiesti, gan DVD formātā. Kādi materiāli jālieto, lai izveidotu kvalitatīvu afišu, ielūgumu. Kur izlasīt piemērotu joku? Ko darīt nedēļas nogalē? Kā uzsākt Alfa kursu? Kā uzsākt Jauniešu Alfu? Kurss laulātajiem, kur atrast materiālus, lai to uzsāktu? Stop! – mums ir atbide, un mēs to pateiksim!

Lektore Alfa Latvija koordinatore Kristīne Balta

II Kā sagatavot uzrunu Alfā?  Tas ir izaicinājums runāt tā, lai klausītājiem būtu interesanti. Runa ir kristīgo vērtību pasludināšanas veids, runa ir kristīgās praktiskās pieredzes nodošana, tā ir diskusiju avots un tai ir jābūt interesantai, saistošai. Seminārā ieteikumi, kā pielietot jau sagatavoto kursa materiālu, lai izveidotu šādu runu. 

Lektors mācītājs Edgars Mažis

III 10 veidi kā nogalināt Alfu?  Tiks izvērtēti visbiežāk sastopamie veidi, kā piedzīvot to, ka Alfa kurss neizdodas. Viens no veidiem kā piedzīvot neveiksmi ir uzskatīt, ka nav nepieciešamas komandas apmācības.

Lektors priesteris Rihards Rasnacis

IV Pēcalfas laboratorija!   Alfa kurss ir beidzies un viesi (kursa beidzēji) ir apmierināti, priecīgi un aizdegušies turpināt, ko darīt?! Par veidiem, ko var piedāvāt darīt pēc Alfas šajā seminārā. 

Lektors priesteris Rihards Rasnacis 

V Kā lūgt Alfā?   Alfā kalpotāji izdara kvalitatīvi praktiskos darbus, un vienmēr atstāj iespēju Dievam darīt Viņa darbu.  Alfa ir garīga kalpošana, kurā notiek garīgas cīņas.  Šīs cīņas var tikt uzvarētas “padodoties” lūgšanā. Kā praktizēta lūgšana Alfā, piemēram, lai sagatavoties kursam, kā tiek aizlūgts par dalībniekiem, viesiem Alfas laikā. 

Lektore Sv. Vecās ģertrūdes draudzes locekle Guna Sniedziņa  

VI Mazās grupas pēc Alfas!   Visbiežāk pēc kursa beigām mazās grupas dalībnieki ir gatavi turpināt būt sadraudzībā. Šoreiz par pieredzi, kad mazā grupa, kas izveidojusies Alfa kursā, kļūst par mazo grupu Baznīcā. 

Lektors Āgenskalna baptistu draudzes locekle Aivita Roze 

VII Alfa cietumā!   “Es biju kails un jūs mani apģērbāt, es biju slims, un jūs mani apraudzījāt, es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši.” /Mt.25:36,40/ 

Kāpēc un kā kalpot tur, kur es nepieļāvu domu kādreiz doties? Alfa cietumā ir īpaša kalpošana, kurā Dievs īpaši darbojas gan pie komandas dalībniekiem, gan kursa dalībniekiem. Seminārs par neatkārtojamu pieredzi ar pazīstamu saturu.

Lektors biedrības "Prison Fellowship Latvia" valdes priekšsēdētājs Māris Luste

VIII  Laulāto kurss un pirmslaulību kurss!   Ģimene ir vērtība, par kuru “deg” Alfa kursu biroju darbinieki visā Pasaulē. Kursa saturs un metode, kā tas notiek, rada laulātajam pārim vairāk kā vienu iespēju pozitīvi izmainīt ikdienu. Pirmslaulību kurss, vai jūsu draudzē kaut kas tāds notiek? Kāpēc un kā to veidot? Kāds ir šo kursu devums draudzes dzīvei? 

Lektors mācītājs Edgars Mažis 

IX Slavētāju kurss!  Ja gatavojies kļūt vai jau esi slavēšanas vadītājs draudzē un vēlies pieaugt, un pilnveidoties savā kalpošanā, iespējams tieši caur šo WorshipCentral radīto kursu, kas paredzēts tieši mūziķiem slavētājiem, Tu varēsi piedzīvot jaunas vēsmas bibliskā un praktiskā veidā. Neatkarīgi no tā, vai slavēšana draudzē, kurai esi piederīgs, notiek gadu gadiem, vai arī esi "iesācējs" šajā jomā, katrs caur šo kursu varēs atrast ko sev noderīgu un iedvesmojošu.

Lektore Sv. Vecās Ģertrūdes slavēšanas grupas vadītāja Linda Ziemele 

X Kā sagatavot liecību?  Stāstu par to, kā Dievs mainījis manu dzīvi var izstāstīt ikviens, lai to izdarītu kvalitatīvi trījās līdz piecās minūtes ir nepieciešama sagatavošanās. Ir vairāki veidi kā to darīt, par to arī šajā seminārā. 

Lektors mācītājs Šveices Alfas vadītājs Martins Štūsels

XI Pastorāti!  Ko darīt pēc Alfas? Kā piedāvāt beidzējiem iespējas turpināt piedzīvot būt sadraudzībā? Kur būs diskusijas, kurās var izzināt dažādas tēmas, izkristalizēt jaunas vadlīnijas, vērtības savai ikdienai. Kur būt attiecībās, kas balstās pieņemšanā un kurās ir iespēja saņemt aizlūgšana? Viena no atbildēm daudzām draudzēm ir pastorāti. 

Lektors mācītājs Rinalds Grants ar draugiem 

XII Kā integrēt Alfu baznīcā?  Izaicinājumi un iespējas ar kādām sastopas draudze, kas ir gatava uzsākt Alfa kursu. Kā uzcelt tiltu no Alfa kursa dalībnieka pieredzes līdz ikdienas draudzes aktivitātēm? Par veidiem un iespējām šajā seminārā. 

Lektors mācītājs Rinalds GrantsPin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha