Laulāto kurss Āgenskalnā

Pēc Lieldienāmjau 6. kurss laulātiem pāriem Āgenskalna draudzē

Kurss notiek pieredzējušu pāru vadībā. Sākums plkst.19.00 ar vakariņām. Tad seko divu stundu lekcija un vingrinājumi. Katrs pāris sēž pie atsevišķa galdiņa, un vingrinājumi tiek pildīti individuāli un pārrunāti kopā ar dzīvesbiedru. Kurss izveidots Anglijā. Kursa mērķis – stiprināt laulību. Pāri tiek aicināti meklēt iespējas atstāt bērnus auklītēm, jo kursa laikā bērnu pieskatīšana nav nodrošināta. Tam ir savs iemesls, jo kursa organizētāji vēlas, lai pāris patiešām veltītu laiku sev un neuztrauktos par to, vai blakus telpā esošie pieskatītāji tiek galā ar saviem pienākumiem. Kurss paredzēts jebkuram laulātam pārim neatkarīgi no reliģiskās piederības, bet ieteicams, ka pāris ir kopā vismaz 5 gadus. Kursa izmaksas ir saistītas ar ēšanas izdevumiem un studiju materiāliem, tāpēc katrs pāris ir aicināts materiāli atbalstīt šo kursu.

Nodarbības:

29.3.   Stipra pamata likšana
  5.4.   Komunikācijas māksla
12.4.   Konfliktu risināšana
19.4.   Piedošanas spēks
26.4.   Vecāki un vīra vai sievas radi
  3.5.   Labs sekss
10.5.   Mīlestība darbos
17.5.   Noslēguma svinības

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha