Alfa Latvija
Ģertrūdes iela 8
Rīga
LV-1010
+371-27012122

info@alfakurss.lv

Kursa materiālu iegādei lūdzu apmeklēt sadaļu GRĀMATNĪCA

INFORMĀCIJA ZIEDOTĀJIEM
Nosaukums
Fonds „Alfa Latvija“
Reģ. Nr. 50008133411
Jurid. adrese
Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
Banka
AS Swedbanka
Kods
HABALV22
Konta Nr. 
LV04HABA0551023129789

 

 

 

 


 

Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha