Laulāto kurss

“Laulāto kurss” ir praktisks un izglītojošs kurss par laulāto attiecībām, to “kopšanu”, dažādu problēmsituāciju atrisināšanu un ģimenes stiprināšanu.

Kursa saturs ir jau izstrādāts un Latvijā adaptēts Lielbritānijā sagatavots kurss laulātajiem, kas ietver 7 nodarbības:

  1. - “Stiprs pamats”
  2. - “Sazināšanās māksla”
  3. - “Konfliktu risināšana”
  4. - “Piedošanas spēks”
  5. - “Ģimenes ietekme - tagad un agrāk”
  6. - “Labs sekss”
  7. - “Mīlestība darbībā”

Kurss ietver arī noslēgumu - kursa izvērtējuma vakaru, kurā tiek pārrunāta un izvērtēta kursa norise, kā arī pārrunātas rekomendācijas turpmāko kursu pilnveidei.

“Laulāto kurss” ir īpašs ar to, ka katru nodarbību laulātais pāris pavada divatā romantiskā atmosfērā pie galdiņa, baudot sagatavotu maltīti, klausoties praktiskas zinošu lektoru sagatavotas lekcijas un pārrunājot sagatavotus uzdevumus divatā.

Kursa saturs paredzēts ikvienam laulātam pārim – gan tiem, kas atrodas kādās grūtībās, gan tiem, kas vēlas izveidot vai nostiprināt ģimenes labos ieradumus, neatkarīgi no laulībā aizvadīto gadu stāža. Turklāt kursa saturs veidots tā, ka to apmeklēt var ikviens - neatkarīgi no draudzes piederības vai reliģiskās pārliecības.

Rīgā, Vecajā Sv. Ģetrūdes draudzē 2009. gada rudenī tika uzsākts semināru cikls “Laulāto kurss”, kura ietvaros draudzē esošajiem laulātajiem pāriem bija iespēja apgūt jaunas zināšanas un iemaņas attiecību veidošanā.

Ar katru gadu pieauga interese par “Laulāto kursu”, un ar laiku to apmeklēja ne tikai laulātie pāri no draudzes, bet sāka apmeklēt arī viņu draugi, radi un paziņas, daļa no kuriem nebija piederīgi Ģertrūdes vai jebkādai citai draudzei.

Laulāto kurss ir paredzēts ikvienam pārim – vienalga, vai esat kopā vienu vai sešdesmit vienu gadu, vienalga, vai jums ir stipra ģimene vai arī cīnāties par tādu. Arī tad, ja jūsu laulība ir ļoti veiksmīga, kurss jums palīdzēs nostiprināt jūsu labos ieradumus.

e-Grāmatnīcā pieejami Laulāto kursam paredzētie materiāli:


Laulāto Kursa DVD, Nikija un Silas Lī lekcijas - video fragmenti ar pāriem, kuri dalās savā pieredzē par Laulāto kursu - intervijas ar cilvēkiem ielās visā pasaulē; pārtraukumi praktiskiem uzdevumiem un brīži pāra savstarpējām sarunām.
DVD komplekts sevī ietver 4 DVD diskus.

“Palīdzēt nosargāt laulāto mīlestību un pilnveidot sapratni pāra attiecībās ir viens no katra priestera uzdevumiem. Priecājos, ka man ir iespēja izmantot šo ģimeņu pastorālās aprūpes instrumentu – Laulāto kursu. Aicinu šo instrumentu sev piemērotā kombinācijā (grāmata, darba burtnīca, DVD) izmantot gan draudzēs – organizējot romantiskos vakarus pāriem, gan – individuāli.    Laulāto kurss būs jo īpaši pievilcīgs tiem, kam patīk veselīgs humors.”

                     Rihards Rasnacis, katoļu priesteris, Siguldas prāvests.

“Laulāto kurss ir unikāla iespēja pārbaudīt savas laulības stiprumu, veikt nelielu “inventarizāciju”, lai padarītu laulību vēl pievilcīgāku un drošāku. Kursa formāts ļauj pārim strādāt individuāli, mācoties uzlabot gan savstarpējo komunikāciju, gan izvērtējot līdzšinējās pieredzes plusus un mīnusus.”   

                  Edgars Mažis, Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs, Laulāto kursa vadītājs

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha