Pateicība Alfas Kluba draugiem

Mīļais Alfas Kluba Draugs!

Ar šo vēstuli pateicamies Tev par mūsu fonda finansiālu atbalstu!

Fonda Alfa Latvija misijas darbs ir ar mērķi palīdzēt draudzēm sludināt labo vēsti par Jēzu Kristu, veicināt cilveku dalību Alfa kursā un Laulāto kursā, kur viņi var atjaunot savas attiecības ar Dievu un sakārtot no jauna savu dzīvi. Tādā veidā mēs vēlamies mainīt šo sabiedrību sev apkārt, evaņģelizēt baznīcās un atjaunot draudzes.
Kā zemnieks uzar tīrumu, tā mēs vēlamies ar Alfa kursa palīdzību sagatavot sirdi Dieva mīlestībai.
Šinī pavasarī ir uzsāktas jau 24 Alfas, 3 no tām ir pirmo reizi, un vēl divās citās pilsētās būs pirmais Alfa kurss jau tuvākajos mēnešos – Salaspilī un Engurē.
Mēs sekojam Dieva apsolījumiem un no sirds novēlam Tev, draugs, siltu pavasari un Dieva gaismu Tavā ikdienā!

Mīlestībā,
Alfa Latvija

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha