Atskats 4. Alfas konferencē

Draudžu kalpotāji tika aicināti piedalīties 4. Latvijas Alfas konferencē 2013. gada 9. un 10. novembrī 

Latvijas Alfas mājaslapa vēstīja:

"Fonds “Alfa Latvija”, mācītājs Rinalds Grants, priesteris Rihards Rasnacis un mācītājs Edgars Mažis aicina visus bijušos, esošos un topošos Alfas kalpotājus uz 4. Alfas konferenci Rīgā šī gada 9. un 10. novembrī.

Atklāšanā uzrunas teiks luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Romas katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs un baptistu bīskaps Pēteris Sproģis. Slavu un pielūgsmi sestdienas rītā vadīs Āgenskalna komanda, vakarā būs aizlūgšanas un Ģertrūdes slavētāji. Svētdien konferences noslēgumā ar dalībniekiem kopā būs Jānis Kurševs un Magdalēnas pielūgsmes komanda.

Konferences programmā būs četras dalībnieku plūsmas: Pirmā Alfa, Alfa cietumā, Kalpotāju konference un — pirmo reizi — Attiecību kursi, apmācības Laulāto kursa un Pirmslaulību kursa uzsākšanai.

Neatkarīgi no izvēlētās plūsmas dalībniekiem tiks piedāvāti 15 izvēles semināri — par pēc-Alfas kursiem, aizlūgšanām, lūgšanām, pielūgsmi, reklāmu, jauniešu Alfu, vecāku kursiem, kristīgo kopību, garīgo izaugsmi, māceklību, Laulāto kursu, Alfas restartēšanu un citām aktuālām tēmām. 

Plūsmas “Pirmā Alfa” dalībnieki varēs uzzināt Alfas garīgos principus, piedalīties paraugnodarbībās un saņemt visu vajadzīgo ekipējumu Alfa kursa organizēšanai savā draudzē.   

Jauns starts tiks dots Alfai cietumos. Seminārus par kalpošanu ieslodzītajiem un atbrīvotajiem vadīs šo programmu koordinatori Latvijā un Lielbritānijā. Pie diskusiju galda sēdīsies pārstāvji no valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Arī šīs plūsmas semināros var piedalīties ikviens interesents.

Kalpotāju konferencē tiks runāts par to, kas notiek pēc Alfas, kā iesaistīt Alfas dalībniekus draudzes dzīvē, kā restartēt Alfu, sekmēt māceklību, neizdegt kalpošanā un nest vairāk augļu. 

Pirmo reizi notiks intensīvas apmācības Laulāto kursa un Pirmslaulību kursa uzsākšanai, un šajā plūsmā īpaši gaidīti ir pāri. Iepriekšēja pieredze Alfa kursā nav obligāta.

Sestdien visi dalībnieki aicināti uz pielūgsmes vakaru, kura programmā būs Alfas paraugnodarbība “Kā es varu tikt piepildīts ar Svēto Garu?” un aizlūgšanas. 

Lekcijas un seminārus vadīs pieredzējušākie Alfas un Laulāto kursa vadītāji Latvijā: baptistu mācītājs Edgars Mažis, luterāņu mācītājs Rinalds Grants, katoļu priesteris Rihards Rasnacis, luterāņu mācītājs Krists Kalniņš un katoļu priesteris Andris Kravalis.

Arī šogad lektoru vidū būs kalpotāji no Šveices protestantu mācītāja Dominika Raiflera vadībā. 

Alfa kursam visā pasaulē ir jauns nosaukums — vienkārši “Alpha” —  un jauns logotips, kurā vairs nav krāsainā cilvēciņa. Savukārt Latvijā Alfa un Laulāto kurss tagad ir daudz pieejamāks mazām draudzēm un kristiešu grupām. Kursu rīkotāji var izmantot video lekcijas no jaunajiem DVD. 

Lai uzzinātu visus jaunumus, saņemtu atbalstu savai kalpošanai un gūtu iedvesmu jauniem projektiem, reģistrējieties konferencei mājaslapā."

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha