Bīskapi par Alfu

«Pasaule strauji mainās. Vai protam atbildēt? Cilvēki aizvien mazāk paļaujas uz autoritātēm un vairāk uzticas savai pieredzei.

Vai, iepazīstinot viņus ar kristīgās ticības pamatiem, mēs gribam viņu pieredzi ņemt nopietni un vai protam, sastopot cilvēku tur, kur viņš ir, vadīt uz personīgu Dieva piedzīvojumu?

Domāju, ka Alfa ir instruments, kas, prasmīgi lietots, var palīdzēt no jauna aicinātajiem piedzīvot Kristu. Personīgā saskarsme ar Viņu, kopā ar citiem, būs spēcīga liecība, ka mūsu Kungs ir tāds, kam gribas sekot - arī Baznīcā un draudzē.»

Jānis Vanags, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps


«Alfa ir sevi pierādījusi kā sekmīgu evaņģelizācijas instrumentu pasaulē un arī Latvijā. Taču evaņģelizētam cilvēkam nepieciešama kopiena, kas viņu pieņems, kur viņš varēs pieaugt.

Tā kā nav ceļa pie Dieva vienatnē, tad arī mūsdienās ir nepieciešamas daudzveidīgas ticīgo sapulcēšanās – gan lielā pulkā (draudžu dievkalpojumi), gan mazās grupās (šūnas, mājas grupas), gan vidēja mēroga grupās kā, piemēram, tā saucamie pastorāti.

Caur dalību šādās grupās mūsdienu cilvēks var labāk izdzīvot ticību un piederību Baznīcai.»

Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Romas Katoļu Baznīcas arhibīskaps 


Alfa ir sevi apliecinājusi kā visefektīvāko Evaņģelizācijas palīginstrumentu Eiropā un citviet pasaulē. Tāpēc vien tā ir rūpīgas uzmanības vērta. Alfa - tā ir iespēja mums pašiem pieaugt ticības atziņā un neuzbāzīgi, bet mērķtiecīgi, palīdzēt citiem spert tālākos soļus patiesības meklējumos."

Pēteris Sproģis,  Latvijas Baptistu Baznīcas bīskaps


Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha